LỊCH CHIẾU KHÁN THÁNG 04/2020

Lịch chiếu khán tháng 04/2020 được cung cấp bởi trung tâm chiếu khán quốc gia Hoa Kỳ nhằm mục đích giúp đương đơn đang có hồ sơ bảo lãnh kéo dài hơn 1 năm có thể nắm bắt tiến trình và tốc độ xử lý hồ sơ của mình.

Lịch chiếu khán tháng 04/2020

Diện visa Ngày ưu tiên Thay đổi
F1  01/01/2014 Tăng 11 tuần
F2A C C
F2B 01/11/2014 Tăng 6 tuần
F3 01/02/2008 Tăng 6 tuần
F4 01/07/2006 Không thay đổi

 

Lịch hoàn tất NVC tháng 04/2020

Diện visa Ngày ưu tiên Thay đổi
F1  01/09/2014 Tăng 11 tuần
F2A 01/02/2020 Tăng 4 tuần
F2B 01/07/2015 Tăng 6 tuần
F3 01/10/2008 Tăng 6 tuần
F4 25/07/2007 Tăng 3 ngày

 

Chú thích:

F1  : Công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa kết hôn

F2A: Thẻ xanh bảo lãnh con dưới 21 tuổi chưa kết hôn hoặc vợ/chồng

F2B: Thẻ xanh bảo lãnh con chưa kết hôn trên 21 tuổi

F3  : Cha mẹ quốc tịch bảo lãnh con đã có gia đình

F4  : Anh em ruột bảo lãnh.

Lịch chiếu kháng (lịch visa) là gì?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here